Mazury.PC.pl - wypoczynek na Mazurach - domki, agroturystyka, kwatery, ośrodki wczasowe, hotele, pensjonaty, pokoje, stanice, pola namiotowe, czartery jachtów.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Wprowadzenie

Data ustalenia tekstu: 5 listopada 2004 r.
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 2 kwietnia 2016

www.mazury.pc.pl - wypoczynek na Mazurach - domki, agroturystyka, kwateryWitamy w naszej witrynie - Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszej witryny.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami, czyli także z Tobą. Jeżeli akceptujesz nasz regulamin i chcesz dodać reklamę swojego obiektu turystycznego - skorzystaj z "instrukcji użytkownika".

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania, prosimy o zapoznanie się z nią tutaj.

1. Charakter i cele witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl.
Witryna Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl jest serwisem informacyjnym wydającej ją firmy pod nazwą: Betakom. Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest:

 • promocja regionu Mazur i jego najbliższych okolic wykonanej przez Betakom w zakresie wydawniczej dla Internetu oraz działalności promocyjnej,
 • udostępnianie użytkownikom fragmentów bądź kompletnych opracowań dotyczących wypoczynku, noclegów na Mazurach, podzielonych na odpowiednia działy,
 • skupienie grona ludzi o podobnych zainteresowaniach, wzajemna pomoc i dzielenie się swoimi pomysłami, osiągnięciami, dorobkiem, opracowaniami, dokonaniami w dziedzinach, których dotyczy problematyka podejmowana w serwisie Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl.

2. Dane udostępniane przez Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl zostały przekazywane przez Osoby udostępniające atrakcje turystyczne, noclegi - są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Opublikowane na stronach internetowych www.mazury.pc.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Prawa i możliwości użytkowników witryny.
Przeglądając, czytając Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl (adres: www.mazury.pc.pl):

 • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
 • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieścisłościach,
 • masz prawo do przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych do użytku osobistego,
 • porozumiewania się z Osobami udostępniającymi atrakcje turystyczne, noclegi.

Zakresu usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę.

5. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL) i wymagają zgody serwisu Mazury.PC.pl do dalszego rozpowszechnia.

Dlatego:

 • zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
 • Osoby udostępniające atrakcje turystyczne, noclegi zapewniają, że przesłane materiały, opisy, zdjęcia lub inne formy reklamy są autentyczne oraz są ich własnością,
 • Osoby udostępniające atrakcje turystyczne zgadzają się się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Osoby udostępniające atrakcje turystyczne do witryny,

6. Aktywność użytkowników, czytelników w witrynie, przesyłanie materiałów
Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów.

7. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8. Zobowiązanie wydawcy
Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:

 • z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
 • w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.
 • w przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą poczty elektronicznej, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • wybór dodatkowych usług w serwisie Mazury.PC.pl jest ściele związane z abonamentem rocznym na reklamę obiektu.

9. Wyłączenia gwarancji
W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl TAKĄ, JAKA JEST.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać błędne informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób mogą nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom, mimo iż wydawca dołożył wszelkich możliwych starań, by zamieszczone treści odpowiadały rzeczywistości. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.p tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:

 • Wydawca witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
 • Wydawca witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
 • wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów,
 • tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.
 • Opublikowane na stronach www.mazury.pc.pl informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

10. Ograniczenie odpowiedzialności
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl ani żaden pracownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wydawca i autorzy serwisu Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na różnego rodzaju forach, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

11. Odszkodowania
Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl i materiałów w niej zamieszczonych wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

12. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W witrynie Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm - naszych Klientów. Wydawca witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

13. Rozstrzyganie sporów
W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 • zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 • zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 • zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
 • zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl albo naruszenia jakichkolwiek praw w witrynie Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.

14. Zmiany regulaminu korzystania z witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl
Zgadzasz się, że Wydawca serwisu Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników, czytelników. Użytkownicy, czytelnicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie.

WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.

15. Informacja kontaktowa
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny Mazury - Serwis Informacyjny Mazury.PC.pl jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Prosimy w tym celu korzystać z poczty elektronicznej.

UWAGA! Zapoznaj się również z naszą Polityką prywatności.